Join us at 10:00 AM on Sundays

Archives for September 2019

Subscribe to the RSS Feed
  • Featured Posts
  • All Posts

Part 12: Mga Kakilala at Pamamaalam

Philippines Graduates 2

Part 12: by Paul Gerics...

Keep Reading

Part 11: Ang Grandeng Selebrasyon

Philippines Graduation 3

Part 11: by Dave Roberts...

Keep Reading

Part 9: Mga Unang Impresyon ni Leah

Philippines Pastor John & Pastor Dave

Part 9: by Leah Gerics...

Keep Reading

Part 8: Ang Pagalis sa Luzon at Ang Pagdating sa Leyte

Philippines Airport.JPG

Part 8: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 7: Pagsamba sa Baliuag

Philippine BBCC Outside

Part 7: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 6: Ang Paglalakbay sa Daan ng Alaala

Philippine Cruz family 2

Part 6: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 5: Isang Gabi ng Pagalaala

Philippine Traffic

Part 5: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 4: Minamahal na mga Kaibigan

Philippines 4 - 5.JPG

Part 4: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 2: Biyaheng Panghimpapawid sa “Love Bus”

The Love bus 1

Part 2: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 1: Balikbayan

Philippines 2019 - 1

Part 1: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 3: Pagbalik sa Batangas, ang Unang Tinirahan Namin Sa Pilipinas

Philippines 3 - Feature

Part 3: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading