Important announcement for Worship Services, watch us on-line Sunday's at 11:00

xclose menu

West Highland Church

Subscribe to the RSS Feed
  • Featured Posts
  • All Posts

Part 19: Ang Gabi ng Pagpapatotoo

Philippines 2019 Leah Speaking 1

Part 19: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 18: Kagalakan sa Banga

Philippines 2019 Andrea 2.JPG

Part 18: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 17: Araw ng Pagpapahalaga sa Mga Pastor o Gaanong Karami Ang Puwede Mong Kalinin sa Isang Araw

Philippines 2019 Chinese food

Part 17: by Paul Gerics...

Keep Reading

Part 16: Pangangaral sa Alas Cinco ng Umaga

Philippines Pastor John preaching

Part 16: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 10: Ang mga Bagong Tao at mga Bagong Lugar

Philippines Pastor Adam, wife Benita with their two timothies, James and Grace.JPG

Part 10: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 15: Ang Mga Nakakaaliw na Mga Tanawin sa Mindanao

Philippines Enjoying Mindanao 2nd Pic.JPG

Part 15: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 14: Ang Mga Unang Impresyon ni Andrea sa Siydad ng Cebu

Philippines Super Cat 2

Part 14: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 13: Ang Babae sa Maayo

Philippines Super Cat.JPG

Part 13: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 12: Mga Kakilala at Pamamaalam

Philippines Graduates 2

Part 12: by Paul Gerics...

Keep Reading

Part 11: Ang Grandeng Selebrasyon

Philippines Graduation 3

Part 11: by Dave Roberts...

Keep Reading