Join us at 9:00 or 11:00 AM on Sundays

Post Category: Mission to the Philippines 2019

Subscribe to the RSS Feed
  • Featured Posts
  • All Posts

Part 23: Nasiraan ako ng bangka sa bukas na dagat malapit sa isla ng Lubang

Philippines 2019 - Shipwrecked

Part 23: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 22: Our Last Week

Philippines 2019 - 22 Pool

Part 22: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 21: Mula Kahit Saan Hangang Saan Man

Philippines 2019 Flight

Part 21: by Dave Roberts...

Keep Reading

Part 20: Ang Pagkaing Pilipino

Philippines 2019 halo halo.JPG

Part 20: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 19: Ang Gabi ng Pagpapatotoo

Philippines 2019 Leah Speaking 1

Part 19: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 18: Kagalakan sa Banga

Philippines 2019 Andrea 2.JPG

Part 18: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 17: Araw ng Pagpapahalaga sa Mga Pastor o Gaanong Karami Ang Puwede Mong Kalinin sa Isang Araw

Philippines 2019 Chinese food

Part 17: by Paul Gerics...

Keep Reading

Part 16: Pangangaral sa Alas Cinco ng Umaga

Philippines Pastor John preaching

Part 16: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 10: Ang mga Bagong Tao at mga Bagong Lugar

Philippines Pastor Adam, wife Benita with their two timothies, James and Grace.JPG

Part 10: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 15: Ang Mga Nakakaaliw na Mga Tanawin sa Mindanao

Philippines Enjoying Mindanao 2nd Pic.JPG

Part 15: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading