xclose menu

Post Category: Mission to the Philippines 2019

Subscribe to the RSS Feed
  • Featured Posts
  • All Posts

Part 23: Nasiraan ako ng bangka sa bukas na dagat malapit sa isla ng Lubang

Philippines 2019 - Shipwrecked

Part 23: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 22: Our Last Week

Philippines 2019 - 22 Pool

Part 22: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 21: Mula Kahit Saan Hangang Saan Man

Philippines 2019 Flight

Part 21: by Dave Roberts...

Keep Reading

Part 20: Ang Pagkaing Pilipino

Philippines 2019 halo halo.JPG

Part 20: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 19: Ang Gabi ng Pagpapatotoo

Philippines 2019 Leah Speaking 1

Part 19: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 18: Kagalakan sa Banga

Philippines 2019 Andrea 2.JPG

Part 18: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 17: Araw ng Pagpapahalaga sa Mga Pastor o Gaanong Karami Ang Puwede Mong Kalinin sa Isang Araw

Philippines 2019 Chinese food

Part 17: by Paul Gerics...

Keep Reading

Part 16: Pangangaral sa Alas Cinco ng Umaga

Philippines Pastor John preaching

Part 16: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 10: Ang mga Bagong Tao at mga Bagong Lugar

Philippines Pastor Adam, wife Benita with their two timothies, James and Grace.JPG

Part 10: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 15: Ang Mga Nakakaaliw na Mga Tanawin sa Mindanao

Philippines Enjoying Mindanao 2nd Pic.JPG

Part 15: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 14: Ang Mga Unang Impresyon ni Andrea sa Siydad ng Cebu

Philippines Super Cat 2

Part 14: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 13: Ang Babae sa Maayo

Philippines Super Cat.JPG

Part 13: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 12: Mga Kakilala at Pamamaalam

Philippines Graduates 2

Part 12: by Paul Gerics...

Keep Reading

Part 11: Ang Grandeng Selebrasyon

Philippines Graduation 3

Part 11: by Dave Roberts...

Keep Reading

Part 9: Mga Unang Impresyon ni Leah

Philippines Pastor John & Pastor Dave

Part 9: by Leah Gerics...

Keep Reading

Part 8: Ang Pagalis sa Luzon at Ang Pagdating sa Leyte

Philippines Airport.JPG

Part 8: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 7: Pagsamba sa Baliuag

Philippine BBCC Outside

Part 7: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 6: Ang Paglalakbay sa Daan ng Alaala

Philippine Cruz family 2

Part 6: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 5: Isang Gabi ng Pagalaala

Philippine Traffic

Part 5: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading

Part 4: Minamahal na mga Kaibigan

Philippines 4 - 5.JPG

Part 4: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 2: Biyaheng Panghimpapawid sa “Love Bus”

The Love bus 1

Part 2: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 1: Balikbayan

Philippines 2019 - 1

Part 1: by John Mahaffey...

Keep Reading

Part 3: Pagbalik sa Batangas, ang Unang Tinirahan Namin Sa Pilipinas

Philippines 3 - Feature

Part 3: by Andrea Mahaffey...

Keep Reading